FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

Een wetenschappelijke aanpak van het recht


De associatie staat aan de spits van het recht dankzij de bijdrage van haar advocaten, waaronder verschillende professoren die doceren aan universiteiten en hogescholen. Zij onderhoudt haar competenties aan de hand van een grondige kennis van de meest recente wetgeving en rechtspraak. Zij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de rechtsleer door haar veelvuldige wetenschappelijke boeken en publicaties. Zij verzekert eveneens de permanente vorming van haar leden en klanten door de organisatie van seminaries.

< Terug naar overzicht

©2019 Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte
Website by 9000 Studios