FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

Diensten


Diensten

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse biedt aan ondernemingen en particulieren alle mogelijke juridische diensten in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in al hun facetten.

Arbeidsovereenkomstenrecht

Adviezen bij en opstellen en wijzigen van alle soorten arbeidsovereenkomsten.

Herstructureringen

Advies, begeleiding en procedures.

Lonen en vergoedingen

Adviezen, begeleiding en bijstand met betrekking tot alles wat betrekking heeft op loon, kostenvergoedingen, aanvullende vergoedingen, employee benefits, salary split enz.

Collectief overleg

Bijstand bij het opstellen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Toezicht en beteugeling

Bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten.

Aanwervingen

Adviezen, begeleiding en bijstand met betrekking tot voordelen bij aanwervingen.

Arbeidsongevallen

Bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten, bemiddeling bij de bevoegde instanties en verdediging in procedures voor de strafrechtbanken

Sociale zekerheid

Advies, onderhandelingen, verzoeken tot vermindering van bijdrage-opslagen

Aanvullende verzekeringen

Adviezen over, opstellen van documenten in verband met en geschillen betreffende groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Pensioenen

Adviezen over, opstellen van documenten in verband met en geschillen betreffende groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Ziekteverzekering, zorgverstrekkers en ziekenhuizen

Bijstand aan zorgverstrekkers bij geschillen met de organen van de ziekteverzekering. Adviezen en bijstand aan ziekenhuisbeheerders en ziekenhuisartsen.

Vorming en opleiding

De associatie richt voordrachten en vormingssessies over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in voor ondernemingen, organisaties en groeperingen.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios