FOCUS:

Zoals aangekondigd, kan u op Advocatennet.be zien en horen hoe de professoren Willy van Eeckhoutte (UGent), Wilfried Rauws (VUB) en Frank Hendrickx (KULeuven) de sociaaljuridische aspecten van bonussen bespreken in de gloednieuwe videoblogreeks “Onder professoren”.

Diensten


Diensten

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse biedt aan ondernemingen en particulieren alle mogelijke juridische diensten in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in al hun facetten.

Arbeidsovereenkomstenrecht

Adviezen bij en opstellen en wijzigen van alle soorten arbeidsovereenkomsten.

Herstructureringen

Advies, begeleiding en procedures.

Lonen en vergoedingen

Adviezen, begeleiding en bijstand met betrekking tot alles wat betrekking heeft op loon, kostenvergoedingen, aanvullende vergoedingen, employee benefits, salary split enz.

Collectief overleg

Bijstand bij het opstellen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Toezicht en beteugeling

Bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten.

Aanwervingen

Adviezen, begeleiding en bijstand met betrekking tot voordelen bij aanwervingen.

Arbeidsongevallen

Bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten, bemiddeling bij de bevoegde instanties en verdediging in procedures voor de strafrechtbanken

Sociale zekerheid

Advies, onderhandelingen, verzoeken tot vermindering van bijdrage-opslagen

Aanvullende verzekeringen

Adviezen over, opstellen van documenten in verband met en geschillen betreffende groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Pensioenen

Adviezen over, opstellen van documenten in verband met en geschillen betreffende groepsverzekeringen en pensioenfondsen.

Ziekteverzekering, zorgverstrekkers en ziekenhuizen

Bijstand aan zorgverstrekkers bij geschillen met de organen van de ziekteverzekering. Adviezen en bijstand aan ziekenhuisbeheerders en ziekenhuisartsen.

Vorming en opleiding

De associatie richt voordrachten en vormingssessies over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in voor ondernemingen, organisaties en groeperingen.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended”

PLC Cross Border-Handbooks, Labour and Employee Benefits, The law and leading lawyers worldwide - 2008/09, 406 and 8
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios