FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Sociale zekerheid


Adviezen, onderhandelingen, verzoeken tot vermindering van bijdrageopslagen en interest en geschillen met betrekking tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de socialeverzekeringskassen voor zelfstandigen en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Employment, civil service and social security law make up the core business of boutique Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, which has offices in Brussels, Liège and Ghent. Willy van Eeckhoutte is highly regarded.”

©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios