FOCUS: Debat NextConomy: De Freelance Economie: wat kunnen België en Nederland van elkaar leren?

Mr. Willy van Eeckhoutte is lid van het panel op 19 februari 2018.

Meer informatie vind je hier.

 

Dienstenwet


Algemeen

Het advocatenkantoor "Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse" is een maatschap naar Belgisch recht en is gevestigd te 9051 Gent, aan de Drie Koningenstraat 3. De maatschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0525.772.266. De advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Gent.

Beroepsregels en gedragscodes

Op onze advocaten is de buitenrechtelijke geschillenbeslechting van toepassing die is vastgelegd in volgende gedragscode of reglement: Arbitrages betwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling via de website www.balie-gent.be

Verzekering

De beroepsaansprakelijkheid van al onze advocaten is verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de nv AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 Brussel, Koning Albert II-Laan 9) voor 75% en bij de nv FIDEA (met zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 14) voor 25%, in het totaal voor een bedrag tot 1.250.000,00 euro. De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Voor advocaat-vennoten is er een aanvullende verzekering (tweede rang) tot 2.500.000,00 euro bij de nv AIG Europe (met zetel in België, Pleinlaan 11 te 1050 Elsene).

Voor de burg. bvba Willy Van Eeckhoutte is er een aanvullende verzekering in tweede rang tot 2.500.000,00 euro bij de nv ETHIAS (met zetel in België, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt) en bij de nv AIG Europe (met zetel in België, Pleinlaan 11 te 1050 Elsene), elk voor 50%.

In derde rang is de burg. bvba Willy Van Eeckhoutte aanvullend verzekerd tot 12.000.000,00 euro bij de nv ETHIAS (met zetel in België, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt) en bij de nv AIG Europe (met zetel in België, Pleinlaan 11 te 1050 Elsene), elk voor 50%. 


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2018 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios