FOCUS:

Videoblogreeks 'Onder professoren': Analyse sociaalrechtelijke aspecten van bonussen door professor Willy van Eeckhoutte en andere professoren. Klik hier voor het eerste deel van hun analyse. Andere interessante videoblogs in deze reeks kan u hier vinden.

Loonnorm 2017-2018


LOONMATIGING 2017-2018

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

NIEUWE REGELS

 

Bestaand systeem wordt technisch verfijnd, maar basisregels blijven ongewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude regeling voorzag in administratieve geldboetes, maar sanctieregeling was inefficiënt door verwijzing naar al opgeheven wetgeving inzake administratieve geldboetes.

 

Basisbeginselen van loonmatigingssysteem :

 

§  maximale  marge voor stijging van de lonen voor de jaren 2017 en 2018 is vastgesteld op 1,1% (CAO nr. 119);

 

§  berekeningswijze van maximale marge is gewijzigd;

 

§  maximale marge voor stijging van de lonen wordt vastgelegd :

§  hetzij in cao van NAR die algemeen verbindend wordt verklaard;

§  hetzij bij KB;

 

§  verhoging van lonen door indexering en baremieke verhogingen is gegarandeerd;

 

§  nationale, sectorale, bedrijfs- of individuele overeenkomsten mogen maximale marge niet overschrijden.

 

Werkgever die maximale marge voor stijging van de lonen overschrijdt, kan gesanctioneerd worden met administratieve geldboete :

 

§  van minimum 250 tot maximum 5.000 euro;

 

§  te vermenigvuldigen met aantal betrokken werknemers, met een maximum van 100.

 

TO DO

 

§  Actualiteit m.b.t. de loonmatiging volgen.

§  Loonkostevolutie in eigen onderneming monitoren.

§  Strengere controle is aangekondigd.

 

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. De informatie is geput uit het voorontwerp van de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar werk en geldt onder voorbehoud van goedkeuring van het wetsontwerp door het Parlement en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios