FOCUS:

Corona en onze diensten: Ook tijdens de coronacrisis kan u rekenen op onze dienstverlening.

Bovendien beschikken wij over de infrastructuur voor tele- en videoconferenties en beantwoordt www.soconsult.be uw vragen met meer dan 1,5 meter afstand.

Inge Derde

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden.

Zij is sinds 1995 advocaat, eerst bij het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant en daarna bij Laga.

Inge is lid van de balies te Gent en te Brussel.

Zij maakte deel uit van de raad van Nederlandse Orde van Advocaten van de balie te Brussel (2011-2013) en is lid van de Tuchtraad van beroep voor advocaten.

Inge verleent advies in arbeids- en socialezekerheidszaken, met inbegrip van internationale tewerkstelling. Zij vertegenwoordigt haar cliënten, vaak lokale overheden, voor rechtbanken en administratieve rechtscolleges met bijzondere aandacht voor tuchtzaken.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended in Labour and Employee Benefits”

PLC Which Lawyer? Yearbook 2009, London, 2009
©2020 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios