FOCUS:

Zoals aangekondigd, kan u op Advocatennet.be zien en horen hoe de professoren Willy van Eeckhoutte (UGent), Wilfried Rauws (VUB) en Frank Hendrickx (KULeuven) de sociaaljuridische aspecten van bonussen bespreken in de gloednieuwe videoblogreeks “Onder professoren”.

Inge Derde

Inge Derde is met ingang van 15 oktober 2018 als vennoot toegetreden.

Zij is sinds 1995 advocaat, eerst bij het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant en daarna bij Laga.

Inge is lid van de balies te Gent en te Brussel.

Zij maakte deel uit van de raad van Nederlandse Orde van Advocaten van de balie te Brussel (2011-2013) en is lid van de Tuchtraad van beroep voor advocaten.

Inge verleent advies in arbeids- en socialezekerheidszaken, met inbegrip van internationale tewerkstelling. Zij vertegenwoordigt haar cliënten, vaak lokale overheden, voor rechtbanken en administratieve rechtscolleges met bijzondere aandacht voor tuchtzaken.


Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“has a good reputation’ for its mixed applicant/respondent practice. The firm is located in Brussels, Ghent and Liège. Clients are very satisfied with its work; Ghent-based Willy Van Eeckhoutte appears before the Belgium Supreme Court in employment cases, and has a high standing for his academic and professional acumen. Wim Van Roeyen is a reasonable negitiator and strong litigator.”

The Legal 500 2011 - Europe, Middle East & Africa
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios