FOCUS:

Zoals aangekondigd, kan u op Advocatennet.be zien en horen hoe de professoren Willy van Eeckhoutte (UGent), Wilfried Rauws (VUB) en Frank Hendrickx (KULeuven) de sociaaljuridische aspecten van bonussen bespreken in de gloednieuwe videoblogreeks “Onder professoren”.

3. Vrijwillige overuren


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

 

NIEUWE REGELS

 

 

In principe mogen max. dag- en weekgrens niet overschreden worden.

 

Limitatieve lijst van mogelijkheden om af te wijken van deze grenzen (= om overwerk te presteren).

 

Max. 11 uur/dag en 50 uur/week.

 

 

Bijkomende mogelijkheid om af te wijken van max. dag- en weekgrens:

 

§  werkgever kan aanbod doen om tot max. 100 overuren per kalenderjaar te presteren;

o   sectorale cao kan quotum tot max. 360 uur optrekken;

§  werknemer moet aanbod voorafgaandelijk schriftelijk aanvaarden;

§  dit schriftelijk akkoord moet 6-maandelijks worden hernieuwd;

o   sectorale cao kan andere regels bepalen i.v.m. schriftelijk akkoord;

§  gepresteerde uren geven recht op overloon en moeten niet worden ingehaald.

 

TO DO

 

§  nagaan of sectoraal een hoger quotum vrijwillige overuren wordt vastgesteld;

§  sectorale bepalingen m.b.t. voorwaarden schriftelijke overeenkomst nagaan;

§  6-maandelijks een schriftelijke overeenkomst maken met werknemers die vrijwillige overuren wensen te presteren.

 

 

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

“Highly Recommended”

PLC Cross Border-Handbooks, Labour and Employee Benefits, The law and leading lawyers worldwide - 2008/09, 406 and 8
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios