FOCUS:

Zoals aangekondigd, kan u op Advocatennet.be zien en horen hoe de professoren Willy van Eeckhoutte (UGent), Wilfried Rauws (VUB) en Frank Hendrickx (KULeuven) de sociaaljuridische aspecten van bonussen bespreken in de gloednieuwe videoblogreeks “Onder professoren”.

6. Werkgeversgroepering


 

 

 

 

 

 

 

OUDE REGELS

NIEUWE REGELS

 

Minister van Werk verleent toelating na advies van NAR.

 

 

 

Minister van Werk beslist binnen 100 dagen.

 

 

Minister van Werk bepaalt duur van toelating.

 

 

 

 

 

 

 

Werkgeversgroepering neemt  vorm aan van economisch samen-werkingsverband of vzw.

 

Enig doel van de werkgevers-groepering is het ter beschikking stellen van werknemers aan de leden, tenzij Minister ander doel toelaat.

 

Werknemers mogen niet ter beschikking gesteld worden in geval van staking of  lock-out

 

 

Leden van werkgeversgroepering zijn hoofdelijk aansprakelijk voor  fiscale en sociale schulden.

 

 

Minister van Werk bepaalt onder welk paritair comité werkgevers-groepering ressorteert.

 

 

Minister van Werk verleent toelating en kan (maar moet niet) advies van NAR inwinnen.

 

 

Minister van Werk beslist binnen 40 dagen indien geen advies van NAR wordt gevraagd en binnen 100 dagen indien advies van NAR wordt gevraagd.

 

Toelating wordt voor onbepaalde duur verleend.

 

Nieuw : werkgeversgroepering mag niet meer dan 50 werknemers tewerkstellen.

 

Nieuw : werkgeversgroepering moet huishoudelijk reglement opstellen.

 

Nieuw : werkgeversgroepering moet jaarlijks activiteitenrapport opstellen.

 

Ongewijzigd.

 

 

 

Ongewijzigd.

 

 

 

Ongewijzigd.

 

 

 

Ongewijzigd.

 

 

 

Ongewijzigd.

TO DO

§  Werkgeversgroepering is bestaand systeem waarmee verschillende werkgevers zich kunnen verenigen om een pool van

werknemers te vormen die ter beschikking kunnen gesteld worden van de leden van de groepering.

§  Nagaan of dit een opportuniteit is voor uw onderneming.

 

Het bovenstaande schema betreft slechts een samenvatting. Ondanks alle zorg die aan de informatie op deze webpagina is besteed, blijven vergissingen en/of onvolkomenheden mogelijk. De auteur en het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse kunnen daarvoor echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

 

< Terug naar overzicht

Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

Sources say: “The firm has some headline names for employment cases and is very strong in litigation”

Chambers & Partners 2012
©2019 Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Website by 9000 Studios