Gezinsbijslagen | Bellaw
Expertises

Gezinsbijslagen

Aangezien wij een complete dienstverlening wensen te verlenen in arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsgeschillen, verlenen wij ook adviezen, bijstand en vertegenwoordiging in alles wat gezinsbijslagen betreft.

Wij kennen de juridische aspecten van het Vlaamse Groeipakket, maar zijn evenzeer vertrouwd met de federale gezinsbijslagregeling, die nog geldt voor kinderen geboren voor 1 januari 2019.

Bij conflicten tussen deze en de Waalse of Brusselse gezinsbijslagregeling of die van de Duitstalige Gemeenschap en bij overstapproblemen van de ene naar de andere kunnen wij u evenzeer helpen.

Gerelateerde advocaten