Sociaal Statuut Zelfstandigen | Bellaw
Expertises

Sociaal Statuut Zelfstandigen

Aangezien het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige niet altijd gemakkelijk te maken is, rijzen heel wat problemen over de vraag wie als zelfstandige of helper onder het sociaal statuut van de zelfstandigen valt. Die vraag rijst ook voor wie occasionele activiteiten verricht en voor bestuurders van vennootschappen of verenigingen. Die materie behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Dat geldt evenzeer voor de bijdragen die zelfstandigen, helpers en vennootschappen verschuldigd zijn. Wij weten op welke basis die moeten worden berekend, welke de sancties en gevolgen zijn bij niet of te late betaling, welke verhogingen kunnen worden aangerekend en hoe daarvan vermindering of vrijstelling kan worden verkregen enz.

Kortom wij kunnen u bijstaan in alle contacten of conflicten met uw socialeverzekeringskas, de Hulpkas voor de sociale verzekeringen van de zelfstandigen of het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van de zelfstandigen.

Gerelateerde advocaten