Werkloosheidsverzekering | Bellaw
Expertises

Werkloosheidsverzekering

Werkgevers die vragen hebben omtrent of problemen ondervinden bij tijdelijke werkloosheid, kunnen bij ons terecht, ongeacht of het gaat om economische, technische of een andere vorm van tijdelijke werkloosheid.

Ook bij volledige werkloosheid, wegens al dan niet medische overmacht, of ontslag kunnen wij werkgevers helpen.

Wij adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen ook werklozen die moeilijkheden ondervinden of een geschil hebben met de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of met hun uitbetalingsinstelling.

Gerelateerde advocaten